1905.gada iela 7
Koknese, Latvija
Katru dienu
08:00 - 17:00
+(371) 26468071
info@hanza-elektro.lv

Par mums

SIA “Hanza-elektro” ir viens no energoapgādes uzņēmumiem Latvijā, kas specializējas elektroietaišu
un energoapgādes objektu projektēšanā, izbūvē un apkalpošanā.

Uzņēmums darbojas kopš 2008.gada, nepārtraukti pilnveidojot gan savu pakalpojumu kvalitāti, gan paaugstinot darbinieku profesionālās spējas, gan arī paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu. Augot un attīstoties uzņēmumam, pakalpojumi šobrīd tiek piedāvāti Vidzemes, Zemgales, Pierīgas un Latgales reģionos.

Mūsu piedāvāto pakalpojumu klāstā ietilps dažādu energoapgādes objektu projektēšana, gan ārējo, gan iekšējo energotīklu būvniecība, dažādu energoobjektu, piemēram, ielu apgaismojuma uzturēšana un apkalpošana, stadionu apgaismojuma uzturēšana un apkalpošana, dažādu specializēto darbu veikšana (tranšeju rakšana, treilera un kravas celtņa pakalpojumi, autourbja pakalpojumi), elektrisko mērījumu veikšana u.c. Turklāt ar katru gadu gan mūsu iespējas, gan pakalpojumu klāsts kļūst plašāks.

Visus minētos pakalpojumus sniedz, vada un uzrauga sertificēti un pieredzējuši speciālisti ar atbilstošiem sertifikātiem projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, kā arī elektroietaišu izbūvē un elektrisko mērījumu veikšanā. Savukārt darbus veic kvalificēti darbinieki ar dažādām papildus prasmēm gan pašu iekārtu un kabeļu montāžā, gan spriegumaktīvo darbu veikšanā, gan arī dažādu iekārtu apkalpošanā.

SIA „Hanza-elektro” klientu lokā ir AS „Latvenergo”, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Latvijas Valsts meži”, AS „Sadales tīkls”, dažādas Latvijas novadu pašvaldības, un citas gan publiskas (skolas, sporta skolas, viesu nami, bērnudārzi, kultūras nami, medicīnas iestādes), gan privātas firmas (kokzāģētavas, rūpnīcas, zemnieku saimniecības, citi būvniecības uzņēmumi) un personas (individuālo māju īpašnieki, zemes īpašnieki u.c.).

Galvenais SIA „Hanza-elektro” mērķis uz ko ir vērsta visa uzņēmuma darbība, nākotnes ieceres, attīstības projekti, kā arī katra uzņēmuma darbinieka ikdienas darbs ir apmierināts klients, kā arī  nozari regulējošo normatīvo aktu (būvniecības un citu likumu, ministru kabineta noteikumu, būvnormatīvu, standartu) prasību ievērošana un izpilde.

Mūsu uzņēmumā strādā ne vien profesionāli, bet arī atsaucīgi speciālisti, kas konsultēs un piedāvās labāko risinājumu katrai konkrētai iecerei, energobūvei vai situācijai.